#zneužitie uniformy

branci

Za neoprávnené používanie vojenskej uniformy budú pokuty

Domáce 27.03.2019 11:42
Peter gajdoš, minister obrany,

Za neoprávnené používanie vojenskej uniformy majú byť pokuty

Domáce 09.01.2019 13:07
Peter gajdoš, minister obrany,

Gajdoš: Zneužívaniu vojenskej uniformy zabráni nová právna norma

Domáce 29.12.2018 19:53