Formulár

Daňové zákony 2019
Daňové zákony 2019

Iba Pravda vám opäť prináša úplné znenie všetkých daňových zákonov platných na Slovensku v roku 2019. V unikátnej publikácii, ktorú denník PRAVDA vydáva každoročne, a to už po dvadsiaty siedmy raz, nájdete úplné znenie desiatich najdôležitejších daňových zákonov.

Daňové zákony 2019 si môžete objednať za zvýhodnenú cenu 5,49 € priamo u vydavateľa vyplnením a odoslaním formulára nižšie, alebo od 8. februára za cenu 5,99 € v novinových stánkoch, v kníhkupectvách Panta Rhei, Martinus, Gorila, vo vybraných predajniach ŠEVT a v ďalších kníhkupectvách. Elektronickú verziu tejto publikácie si môžete kúpiť prostredníctvom vydavateľského portálu Floowie.com.

» Tu nájdete daňové zákony 2018 «
Objednávam si Daňové zákony 2019
(cena 5,49 € za kus + poštovné a balné) v počte kusov

Pri objednávke 5 ks a viac poštovné a balné uhradíme za vás.
Doručovacia adresa:

Fakturačná adresa:
(vyplňte iba ak je iná ako doručovacia adresa)

Daňové zákony v roku 2019 - obsah:
  • Zákon o dani z príjmov
  • Zákon o dani z pridanej hodnoty
  • Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
  • Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
  • Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
  • Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
  • Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady
  • Zákon o správe daní (daňový poriadok)
  • Zákon o účtovníctve
  • Zákon o cestovných náhradách

a navyše Postupy účtovania:

jednoduché a podvojné účtovníctvo pre podnikateľov

Daňové zákony 2019 zasielame na dobierku. K cene sa pripočítava poštovné a balné. Ponuka platí do vypredania zásob. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH 20%.
V prípade ďalších otázok týkajúcich sa objednávok volajte na číslo 02/4959 6272 alebo 02/4959 6270.

Publikácia je určená všetkým, ktorí sa potrebujú v daňových zákonoch platných na Slovensku rýchlo a bezpečne orientovať. Ocenia ju ľudia pracujúci na daňových či obecných úradoch, daňové a finančné poradkyne a poradcovia, podnikateľky a podnikatelia, živnostníci, ba dokonca aj študenti.

Daňové zákony v tejto publikácii sú spracované tak, že tučným písmom (aj tučným kurzívovým písmom) sú zvýraznené tie ich časti, ktoré nadobudli účinnosť od začiatku roka 2019 alebo v jeho priebehu. A tie časti daňových zákonov, ktoré platili iba do konca roka 2018, sú zasa uverejnené obyčajným kurzívovým (nakloneným) písmom.

Vďaka takémuto spracovaniu možno napríklad uverejnený text zákona o dani z príjmov využiť nielen pri plánovaní postupu a riešení situácií vzniknutých až v priebehu roku 2019, ale rovnako ho možno využiť už pri príprave daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018, ktoré treba vo všeobecnosti podať najneskôr do 31. marca 2019.

P E R E X, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 00685313 (ďalej len „Perex”) ako prevádzkovateľ, spracováva Vami poskytnuté osobné údaje: priezvisko a meno, ulica, PSČ, mesto, telefón, e-mail za účelom predaja tovarov alebo služieb, pričom právnym základom je § 13 ods. 1 písmeno b) (zmluvný vzťah) zákona č. 18/2018 z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon). Objednávateľ potvrdením a zaslaním objednávky Perexu potvrdzuje správnosť poskytnutých údajov. Vaše osobné údaje budú vymazané po uplynutí doby, ktorá je určená zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. (preukázateľnosť vynaložených nákladov).

Máte právo požadovať prístup, opravu, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z. a za týmto účelom kontaktujte zodpovednú osobu e-mailom na adrese alebo listom adresovaným spoločnosti Perex. Nemáte právo na výmaz ani právo namietať spracovanie osobných údajov. Vaše osobné údaje v rozsahu priezvisko, meno, ulica, PSČ a mesto budú poskytnuté Slovenskej pošte, a.s. za účelom doručenia objednaného tovaru.