Návštevnosť Pravda.sk

(počet reálnych užívateľov podľa oficiálneho auditu AIMmonitor / Mediaresearch & Gemius, údaj označený hviezdičkou je predbežný odhad)

Podrobné údaje o návštevnosti nájdete na stránkach AIMmonitora.

Charakteristika návštevníkov: Aktuálny sociodemografický profil návštevníkov Pravda.sk