Petra Vlhová Zjazd - nedokončila
Nicole Rajičová Krasokorčuľovanie, krátky program - 13.
Alena Procházková Beh na lyžiach, tímšprint - 18.
Barbara Kantorová Zjazd - 29.
Peter Mlynár Beh na lyžiach, tímšprint - 22.
Andrej Segeč Beh na lyžiach, tímšprint - 22.
Barbora Klementová Beh na lyžiach, tímšprint - 18.

Návštevnosť Pravda.sk

(počet reálnych užívateľov podľa oficiálneho auditu AIMmonitor / Mediaresearch & Gemius, údaj označený hviezdičkou je predbežný odhad)

Podrobné údaje o návštevnosti nájdete na stránkach AIMmonitora.

Charakteristika návštevníkov: Aktuálny sociodemografický profil návštevníkov Pravda.sk