#1. čs. armádny zbor
Ludvík Svoboda

Na Dukle mala smrť žatvu

Neznáma história 06.10.2014 06:00