#bezplatné pripojenie
wifi, wi-fi, hotspot, prenos dát, dáta,

EÚ do roku 2025 sľubuje bezplatné verejné Wi-Fi a 5G internet

Komunikácia 18.09.2016 12:30