#cena vína
víno, ženy, kamarátky, oslava, žena, alkohol

Víno lacnie a pije sa ho menej

Krajina 23.05.2021 07:00