#David a Goliáš
Igor Grexa, grexa

Dávidovia a goliáši

Komentáre a glosy 02.08.2019 18:00