#David a Goliáš

Silvia Ruppeldtová

O pamäti: Komár proti slonovi

Z notesa 03.01.2020 06:00
Igor Grexa, grexa

Dávidovia a goliáši

Komentáre a glosy 02.08.2019 18:00