#dotácia na obedy
obedy, obed, jedáleň, deti, škola,

Za obed, ktorý si žiak v jedálni nevyberie a neodhlási sa, rodičia zaplatia

Domáce 20.09.2019 09:23