#Emmanuel Villaume
Emmanuel Villaume

Končiacu sa sezónu filharmónie ozdobili premiéry

Hudba 09.06.2015 09:00
Šéfdirigent Slovenskej filharmónie Emmanuel...

Znovuzrodenie Gustava Mahlera

Hudba 26.01.2015 14:00
Emmanuel Villaum uviedol na troch dvojiciach...

Filharmonický december s Emmanuelom Villaumom

Hudba 23.12.2014 05:00
Slovenská filharmónia

Francúzske rendezvous v Slovenskej filharmónii

Hudba 01.03.2014 09:00
Emmanuel Villaume

Mahlerove tóny osudu

Hudba 16.02.2014 12:00
Emmanuel Villaume

Podmaňujúci Beethoven, Mozart a Brahms v Slovenskej filharmónii

Hudba 17.12.2013 07:00
bhs

Triumf hudby 20. storočia v úvode festivalu

Hudba 30.09.2013 16:00