#financovanie škôl
škola, učiteľ, žiaci

Novela rezortu školstva upravuje príspevky základným a stredným školám

Domáce 07.06.2017 11:59