#Gabika Čepičanová
Zuzka Lajdová s dcérou Gabikou.

Na konci života môže byť úsmev

Kniha 18.06.2015 07:05