#iOS 13
wwdc

Apple zvyšuje výkon aj u 5 rokov starých iPhonov. Predstavil nový iOS 12

Komunikácia 06.06.2018 11:00