#konkurz
práca, pohovor, konkurz

Prijali vás viacerých, ale ponechať si chcú jedného?

Kariéra 21.11.2013 14:00
ocenenie v práci, kariéra

Neprijali vás? Možno chcú niekoho horšieho!

Kariéra 13.11.2013 12:00