#nacististické zločiny

Pamätník obetiam v Jedwabnom

Protižidovské pogromy? Ani Poliaci nie sú bez viny

Spoločnosť VIDEO 10.07.2018 06:00
Lidice

Lidice. Neznesiteľná ľahkosť vraždenia i odpúšťania

Spoločnosť 10.06.2017 12:00