#náradie

tradicie

Zimné obdobie v ľudových tradíciách

Spoločnosť 05.02.2019 10:38
Homo erectus, doba kamenná, pästné kliny

V Izraeli objavili náradie prehistorických ľudí

Človek 11.01.2018 14:00