#neurologický problém
mozog, mrtvica, prihoda

Koronavírus môže spôsobiť dlhodobé neurologické následky

Človek 14.08.2020 07:17