#online výsledky

škola, trieda, vyučovanie, učiteľ, prázdna trieda

Ako zničiť budúcnosť? Nechať zatvorené školy

Spoločnosť 07.12.2020 06:00
testovanie piatakov, Veľký krtíš

Rodičia si môžu pozrieť výsledky z testov piatakov v internetovej žiackej knižke

Vzdelávanie 12.01.2020 11:00