#PIAAC
učitelka, žiaci, deti

SR má učiteľov s vysokým potenciálom, ukazujú prvé výsledky výskumu

Vzdelávanie 15.08.2019 17:00