#PISA 2018
žiaci, škola

Záškoláctvo nebrzdí vyučovanie vôbec alebo len veľmi málo, tvrdia riaditelia škôl

Domáce 10.12.2019 10:36
Martin Krno

Slovenskí žiaci: slabý priemer a horšie

Komentáre a glosy 03.12.2019 20:00