#PISA 2018
vzdelávanie, škola, vyučovanie, trieda,...

Meranie PISA 2018: Slovenskí žiaci sú doma v témach migrácie, chudoby či klimatických zmien

Vzdelávanie 26.10.2020 10:00
žiaci, škola

Záškoláctvo nebrzdí vyučovanie vôbec alebo len veľmi málo, tvrdia riaditelia škôl

Domáce 10.12.2019 10:36
Martin Krno

Slovenskí žiaci: slabý priemer a horšie

Komentáre a glosy 03.12.2019 20:00