#pôda

pole, vidiek, dedina

Štát chce sceliť rozdrobenú slovenskú pôdu, bude to stáť stámilióny

Ekonomika 21.08.2019 22:54
pole traktor polnohospodárstvo tráva obilie

Pôdohospodárska platobná agentúra už prijíma žiadosti o zelenú naftu

Občan a štát 19.08.2019 14:30
pôda, farmár, poľnohospodár, poľnohospodárstvo,

Pôdu si môžu prenajať aj mladí farmári

Občan a štát 29.07.2019 09:00
lesy, les, pôda, nájom, pozemky,

Ako sa zmenil od júla nájom lesných pozemkov

Občan a štát 24.07.2019 06:00
pôda, farmár, poľnohospodár, pozemky,

Nájom poľnohospodárskych pozemkov: Čo potrebujete vedieť

Občan a štát 18.07.2019 06:00
Jozef Puvák, PVOD Kočín

Sýpky sú prázdne, úrodu zožrali myši

Ekonomika 13.07.2019 12:00
Gabriela Matečná, Hlohovec

Slovenská pôda stráca silu, dopekané pečivo je z cudziny

Ekonomika VIDEO 11.07.2019 06:00, aktualizované: 09:01
urbár, pozemok, pozemky, pole

Novela zákona o vzťahoch k pôde mení aj nájomné vzťahy

Občan a štát 14.05.2019 08:30
pole, pozemok, pôda

Povinnosti vlastníkov pri ochrane pôdy

Občan a štát 08.05.2019 06:00
pôda, peniaze

Oplatí sa vedieť, skôr ako začnete stavať

Občan a štát 07.05.2019 06:00
pôda, farmár, kombajn

Koľko zaplatíte za odňatie poľnohospodárskej pôdy

Občan a štát 06.05.2019 06:00
pôda

Vzory žiadostí pri odnímaní pôdy

Občan a štát 05.05.2019 06:00
dom, pole, pozemok

Postup pri odnímaní poľnohospodárskej pôdy

Občan a štát 04.05.2019 06:00
pôda, pole, pozemok

Na poľnohospodárskej pôde nie je vždy dovolené stavať

Občan a štát 03.05.2019 06:00
pôda, farmár

Čo sa zmenilo pri nájme poľnohospodárskych pozemkov

Občan a štát 02.04.2019 06:00
traktor, pole, pôda

Čo sa zmenilo pri nájme pozemku na poľnohospodárske účely

Občan a štát 01.04.2019 06:00
žena, práca, notebook

Predávajúci už nepotrebuje potvrdenie od obce ani osvedčenie od pozemkového úradu

Občan a štát 31.03.2019 06:00
robotník, pracovník, zamestnanec

Ako sa zmenil zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Občan a štát 30.03.2019 06:00
pôda, pole

Zákon už nenariaďuje, komu možno pôdu predať

Občan a štát 29.03.2019 06:00
Kubinska hola, les, priroda, hora

Podmienky nájmu lesa a pôdy sa zmenia

Občan a štát 28.03.2019 10:30