#pukanie prstov
ruky, dlane

Je pre nás zlozvyk pukanie prstov nezdravý?

Zdravá duša 22.04.2020 06:00