#Rudolf Fiby
sviečková manifestácia 3

Zomrel Rudolf Fiby, jedna z kľúčových postáv Sviečkovej manifestácie

Domáce 09.10.2014 10:50