#Ruwiki
Ruwiki, Wikipédia

Rusko sa izoluje. Spustilo vlastnú verziu Wikipédie bez zmienky o vojne na Ukrajine

Komunikácia 24.07.2023 08:00