#samovzdelávanie
školák, rodičia, domáce úlohy, prvák

Domáce vzdelávanie: Nehovorme o rodičoch a žiakoch, ale o rodine

Vzdelávanie 19.03.2020 11:00