#sémantika
mozog, eeg, mozgová aktivita,...

Ako sú v mozgu usporiadané významy slov?

Človek 03.05.2016 15:00