#silové složky
Policia - Armada  I

Naláka armáda policajtov na vyššie platy?

Domáce 30.08.2019 19:31