#sociálne zaradenie
Krajné autisti

Sociálne zariadenie v Krajnom nemá klientov, len kamarátov

Regióny 19.02.2014 17:10