#tirády proti imigrantom
Trump US Japan

Slabá hviezda večera

Komentáre a glosy 08.02.2019 22:00