#univerzálny základný príjem
peniaze, bohatstvo, príjem, mzda, plat, dávka, chudoba

Dejiny univerzálneho základného príjmu

Esej 08.01.2019 07:00