#Univerzita sv. Cyrila a Metoda
UCM, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava

Trnavskí študenti zlučovať univerzity nechcú

Domáce 26.03.2014 14:45
UCM, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava

Trnavské univerzity čaká rozhodovanie o zlúčení

Domáce 07.03.2014 12:30