#Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach
Interkozmos

Košice sa pred 40 rokmi dostali do kozmu

Vesmír 22.09.2017 15:00