#znamenie býk

Ani hysterka ani koketa. Taká je žena v znamení Býka

Pohodlná žena v znamení býka: Neznáša zmeny, nerada velí

Sex a vzťahy21.04.2017 09:00
znamenie býk, dieťa v znamení býka

Dôsledné, trpezlivé, aj lenivé. Dieťa v znamení býka

Rodina06.05.2016 11:00
muž v znamení býka, znamenie býk

Pokojný muž v znamení býka ťažko odpúšťa

Sex a vzťahy29.04.2016 11:00
Ani hysterka ani koketa. Taká je žena v znamení Býka

Žena v znamení býka: Nechce zmeny a najdôležitejší je domov

Sex a vzťahy22.04.2016 09:00
znamenie býk, dieťa v znamení býka

Dieťa v znamení býka: Dospeláčik, ktorý sa rád túli

Rodina07.05.2015 14:30
muž v znamení býka, znamenie býk

Muž v znamení býka: Žiarlivý chlap s naplánovaným životom

Sex a vzťahy30.04.2015 14:30
býk, žena v znamení býka

Žena v znamení býka: Buďte mi všetci oddaní a verní

Sex a vzťahy24.04.2015 09:30
býk, znamenie býk

Dieťa v znamení býka: Máločo ho vyvedie z miery

Sex a vzťahy06.05.2014 12:00
býk

Žena v znamení býka by aj randila najradšej doma

Sex a vzťahy30.04.2014 12:00