#zrod hviezd
webbov teleskop, vesmír, hviezda

Webbov teleskop oslávil prvé výročie dramatickým pohľadom na rodiace sa hviezdy

Vesmír VIDEO 12.07.2023 20:10
HAWK-I view of the Milky Way’s central region

Stred Mliečnej dráhy nesie pradávne stopy nespútaného zrodu hviezd

Vesmír VIDEO 20.12.2019 08:19