Lukáš Csölley Krasokorčuľovanie. voľné tance - 20.
Lucie Myslivečková Krasokorčuľovanie. voľné tance - 20.
Slovenskí hokejisti Osemfinále, SVK - USA 0:1 v II. tretine
Biatlonová štafeta 12:15 zmiešaná štafeta

Kontakty

P E R E X, a.s.
Trnavská cesta 39/A
831 04 Bratislava 3

E-mail:pravda@pravda.sk

IČO:00685313
IČ DPH:SK2020459144

P E R E X

Vedenie spoločnosti
Generálny riaditeľ (v zastúpení):
Emília Fullová
Sekretariát GR:
Iveta Krejčíová+421 2 4959 6101
Finančná riaditeľka:
Emília Fullová+421 2 4959 6101
Obchodná riaditeľka:
Ika Zlatošová+421 2 4959 6254
Riaditeľ marketingu:
Martin Ginič+421 2 4959 6787
Riaditeľ výroby a distribúcie:
Martin Kevický+421 2 4959 6240
Riaditeľ IS a IT:
Rastislav Šedaj+421 2 4959 6400

Fakturačné údaje
Sídlo:
Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava 3
IČO:
00685313
IČ DPH:
SK2020459144
Zapísaný v:
obchodný register Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa, č. vl. 62/B
Bankové spojenie:
Tatrabanka, a.s., Bratislava, číslo účtu: 2628041640/1100
IBAN:
SK13 1100 0000 0026 2804 1640
SWIFT:
TATRSKBX

Inzercia

Inzercia v denníku Pravda
Príjem inzercie:
+421 2 4959 6285
+421 2 4959 6292
+421 2 4959 6979
+421 2 4959 6283
fax: +421 2 4959 6281
Vedúca inzertnej kancelárie:
Ľubica Šulejová+421 2 4959 6282

Obchodné oddelenie (Bratislava):

Key Account Manager
Peter Hejduk+421 2 4959 6253
Manažéri inzercie
Marián Otta+421 2 4959 6250
Maroš Tevec+421 2 4959 6255
Xénia Valentová+421 2 4959 6242

Manažéri inzercie (ďalšie mestá):

Banská Bystrica
Livia Dvorská+421 905 530 568
Košice
Ján Kromka+421 908 978 434
Trenčín
Janka Petrovičová+421 905 719 106

Inzercia na internete - Pravda.sk, Varecha.sk, Pivnička.sk, Birdz.sk
Key account manager
Monika Kabele+421 2 4959 6423
Key account manager
Lenka Valková+421 2 4959 6220

Inzercia Avizo.sk
Reklama na avízo.sk:
+421 2 4959 6285
Vedúca inzertnej kancelárie:
Ľubica Šulejová+421 2 4959 6282

Obchodné oddelenie:

Manažéri inzercie
Martin Galbavý+421 2 4959 6152
Vlasta Vinczeová+421 918 562 253
Manažér inzercie (región východ)
Milan Frajkor+421 948 562 233

Redakcia

Redakcia Pravda
Šéfredaktorka:
Nora Slišková+421 2 4959 6999
Zástupca šéfredaktorky:
Jakub Prokeš+421 2 4959 6613
Domáce udalosti:
Vedúci oddelenia:
Ingrid Drozdíková+421 2 4959 6703
Zahraničné udalosti:
Vedúci oddelenia:
Miroslav Čaplovič+421 2 4959 6720
Ekonomika:
Vedúci oddelenia:
Martin Kováčik+421 2 4959 6743
Kultúra:
Vedúci oddelenia:
Matúš Kvasnička+421 2 4959 6780
Šport:
Vedúci oddelenia:
Pavol Komár+421 2 4959 6763
Online oddelenie:
Vedúci oddelenia:
Marian Niton+421 2 4959 6437
Vedúca prílohy Víkend:
Tina Čorná+421 2 4959 6820
Vedúca prílohy Pravda magazín:
Katarína Sedláková+421 2 4959 6836
Vedúci prílohy Varecha:
Jakub Prokeš+421 2 4959 6613
Príjem predplatného:
+421 2 4959 6959

Klub Pravda

Informácie o klube
Manažérka Klubu Pravda:
Michaela Reichelová+421 2 4959 6322

Predplatné
Príjem predplatného:
+421 2 4959 6272
+421 2 4959 6959