Kontakty

P E R E X, a.s.
Trnavská cesta 39/A
831 04 Bratislava 3

E-mail:pravda@pravda.sk

IČO:00685313
IČ DPH:SK2020459144

P E R E X

Vedenie spoločnosti
Generálny riaditeľ (v zastúpení):
Emília Fullová
Sekretariát GR:
Iveta Krejčíová+421 2 4959 6101
Finančná riaditeľka:
Emília Fullová+421 2 4959 6101
Obchodná riaditeľka:
Ika Zlatošová+421 2 4959 6254
Riaditeľ marketingu:
Martin Ginič+421 2 4959 6787
Riaditeľ výroby a distribúcie:
Martin Kevický+421 2 4959 6240
Riaditeľ IS a IT:
Rastislav Šedaj+421 2 4959 6400

Fakturačné údaje
Sídlo:
Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava 3
IČO:
00685313
IČ DPH:
SK2020459144
Zapísaný v:
obchodný register Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa, č. vl. 62/B
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s., číslo účtu: 5143532023/0900
IBAN:
SK90 0900 0000 0051 4353 2023
SWIFT:
GIBASKBX

Inzercia

Inzercia v denníku Pravda
Príjem inzercie:
+421 2 4959 6285
+421 2 4959 6292
+421 2 4959 6283
Vedúca inzertnej kancelárie:
Adriana Danková+421 2 4959 6285

Obchodné oddelenie (Bratislava):

Key Account Manager
Peter Hejduk+421 2 4959 6253
Manažéri inzercie
Xénia Valentová+421 2 4959 6242

Manažéri inzercie (ďalšie mestá):

Banská Bystrica
Livia Dvorská+421 905 530 568
Košice
Ján Kromka+421 908 978 434
Zahraničná inzercia
Peter Hejduk+421 2 4959 6253

Inzercia na internete - Pravda.sk, Varecha.sk, AhojMama.sk, Birdz.sk
Key account manager
Michal Jaroš+421 2 4959 6423

Video reklama - TV Pravda, TV Varecha
Key account manager
Michal Jaroš+421 2 4959 6423

Inzercia Avizo.sk
Reklama na avízo.sk:
+421 2 4959 6285
Vedúca inzertnej kancelárie:
Adriana Danková+421 2 4959 6285

Obchodné oddelenie:

Manažér inzercie
Martin Galbavý+421 2 4959 6152

Redakcia

Redakcia Pravda
Šéfredaktorka:
Nora Slišková+421 2 4959 6999
Zástupca šéfredaktorky:
Jakub Prokeš+421 2 4959 6613
Domáce udalosti:
Vedúci oddelenia:
Ingrid Drozdíková+421 2 4959 6703
Zahraničné udalosti:
Vedúci oddelenia:
Miroslav Čaplovič+421 2 4959 6720
Ekonomika:
Vedúci oddelenia:
Martin Kováčik+421 2 4959 6743
Kultúra:
Vedúci oddelenia:
Matúš Kvasnička+421 2 4959 6780
Šport:
Vedúci oddelenia:
Adam Zelinka+421 2 4959 6766
Online oddelenie:
Vedúci oddelenia:
Marian Niton+421 2 4959 6437
Vedúca prílohy Víkend:
Tina Čorná+421 2 4959 6820
Vedúca prílohy Pravda magazín:
Katarína Sedláková+421 2 4959 6836
Vedúci prílohy Varecha:
Jakub Prokeš+421 2 4959 6613
Príjem predplatného:
+421 2 4959 6959

Klub Pravda

Informácie o klube
Manažérka Klubu Pravda:
Michaela Latková+421 2 4959 6322

Predplatné
Príjem predplatného:
+421 2 4959 6272
+421 2 4959 6959