Kontakty

OUR MEDIA SR a. s.
Kalinčiakova 33
831 04 Bratislava 3

E-mail:

IČO:51267055
IČ DPH:SK2120658001

OUR MEDIA SR a. s.

Vedenie spoločnosti
Predseda predstavenstva:
PhDr. Ján Svoboda, PhD.
Členovia predstavenstva:
Mgr. Ladislav Ollé
Ing. Katarína Agnerová
Sekretariát:
Iveta Krejčíová+421 905 444 371
Finančná riaditeľka:
Katarína Agnerová
Obchodný riaditeľ:
Mgr. Ladislav Ollé
Riaditeľ pre stratégiu
a rozvojové projekty:
Jakub Prokeš+421 905 855 502
Manažér výroby a distribúcie:
Daniela Madunická+421 905 835 800
Riaditeľ IS a IT:
Rastislav Šedaj+421 918 562 239

Fakturačné údaje
Sídlo:
Kalinčiakova 14083/33, 831 04 Bratislava 3
IČO:
51267055
IČ DPH:
SK2120658001
Zapísaný v:
obchodný register Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa, č. vl. 6703/B
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s., číslo účtu: 5143532023/0900
IBAN:
SK90 0900 0000 0051 4353 2023
SWIFT:
GIBASKBX

Inzercia

Inzercia v denníku Pravda
Príjem inzercie:
+421 905 737 572
Referent inzercie:
Ľubica Šulejová+421 905 452 794
Mária Krajčovičová+421 915 752 818

Obchodné oddelenie (Bratislava):

Head of Print
Ľuboš Borovský+421 905 848 821
Key Account Manager
Peter Hejduk+421 918 721 204
Manažéri inzercie
Xénia Valentová+421 908 968 069
Lívia Dvorská+421 905 530 052
Zahraničná inzercia
Peter Hejduk+421 918 721 204

Inzercia na internete - Pravda.sk, Varecha.sk, AhojMama.sk, Mediaklik.sk
Head of Online Advertising
Radovan Gašparík+421 905 898 852
Key account manager
Richard Schemoda+421 950 252 293
Senior Digital Specialist
Mikuláš Kvetan+421 905 244 022
Senior Digital Specialist
Andrea Hevešová+421 908 978 435

Video reklama - TV Pravda, TV Varecha
Head of Online Advertising
Radovan Gašparík+421 905 898 852
Key account manager
Richard Schemoda+421 950 252 293


Spracovanie osobných údajov

Redakcia

Redakcia Pravda
Riaditeľ obsahu:
Ľuboš Kamenistý
Sekretariát redakcie:
Iveta Krejčíová+421 905 444 371
Domáce udalosti:
Vedúci oddelenia:
Lucia Lauková+421 915 752 802
Ekonomika:
Vedúci oddelenia:
Tomáš Zemko+421 918 714 367
Zahraničné udalosti:
Vedúci oddelenia:
Miroslav Čaplovič+421 908 968 072
Názory:
Vedúci rubriky:
Marian Repa+421 905 949 527
Kultúra:
Vedúci oddelenia:
Katarína Sedláková+421 905 819 429
Šport:
Vedúci oddelenia:
Adam Zelinka+421 905 566 175
Online:
Vedúci oddelenia:
Ivan Piovarči+421 905 322 955
Vedúci príloh:
Užitočná Pravda:
Dorota Hudecová
Komerčné prílohy:
Dorota Hudecová
Jozefína Kaššová+421 907 706 531
Henrieta Halasová+421 907 706 524
Pravda TV magazín:
Katarína Sedláková+421 905 819 429
Varecha:
Jarmila Horváthová+421 907 715 066
Víkend:
Miroslav Čaplovič+421 908 968 072
Dobré zdravie:
Bianka Stuppacherová+421 905 202 544
Krížovky:
František Šteffek+421 915 752 811

Predplatné

Predplatné
Príjem predplatného:
+421 905 530 568
+421 905 835 800