Kontakty

P E R E X, a. s.
Trnavská cesta 39/A
831 04 Bratislava 3

E-mail:

IČO:00685313
IČ DPH:SK2020459144

P E R E X, a. s.

Vedenie spoločnosti
Predseda predstavenstva:
PhDr. Ján Svoboda, PhD.
Podpredseda predstavenstva:
Mgr. Ladislav Ollé
Sekretariát:
Iveta Krejčíová+421 2 4959 6101
Finančná riaditeľka:
Katarína Agnerová+421 2 4959 6317
Obchodný riaditeľ:
Mgr. Ladislav Ollé
Riaditeľ výroby a distribúcie:
Martin Kevický+421 2 4959 6240
Riaditeľ IS a IT:
Rastislav Šedaj+421 2 4959 6400

Fakturačné údaje
Sídlo:
Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava 3
IČO:
00685313
IČ DPH:
SK2020459144
Zapísaný v:
obchodný register Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa, č. vl. 62/B
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s., číslo účtu: 5143532023/0900
IBAN:
SK90 0900 0000 0051 4353 2023
SWIFT:
GIBASKBX

Inzercia

Inzercia v denníku Pravda
Príjem inzercie:
+421 2 4959 6285
+421 2 4959 6282
+421 2 4959 6139
Referent inzercie:
Ľubica Šulejová+421 2 4959 6282

Obchodné oddelenie (Bratislava):

Key Account Manager
Peter Hejduk+421 918 721 204
Manažéri inzercie
Xénia Valentová+421 908 968 069
Mária Szalaiová+421 905 719 106
Zahraničná inzercia
Peter Hejduk+421 918 721 204

Inzercia na internete - Pravda.sk, Varecha.sk, AhojMama.sk, Birdz.sk
Head of Online Advertising
Radovan Gašparík+421 905 898 852
Junior digital specialist
Mikuláš Kvetan+421 905 244 022
Manažér predaja
Mária Szalaiová+421 905 719 106

Video reklama - TV Pravda, TV Varecha
Head of Online Advertising
Radovan Gašparík+421 905 898 852
Junior digital specialist
Mikuláš Kvetan+421 905 244 022
Manažér predaja
Mária Szalaiová+421 905 719 106


Spracovanie osobných údajov

Redakcia

Redakcia Pravda
Šéfredaktor:
Jakub Prokeš+421 2 4959 6601 / 6613 / 6999
Zástupcovia šéfredaktora:
Ivan Piovarči (online)+421 2 4959 6667
Miroslav Čaplovič+421 2 4959 6720 / 6722
Domáce udalosti:
Vedúci oddelenia:
Lívia Černická+421 2 4959 6684 / 6707
Ekonomika:
Vedúci oddelenia:
Zdenka Kollárová+421 2 4959 6746 / 6686
Zahraničné udalosti:
Vedúci oddelenia:
Miroslav Čaplovič+421 2 4959 6720 / 6722
Názory:
Vedúci rubriky:
Marian Repa+421 2 4959 6702
Kultúra:
Vedúci oddelenia:
Silvia Ruppeldtová+421 2 4959 6780 / 6813
Šport:
Vedúci oddelenia:
Adam Zelinka+421 2 4959 6766 / 6439
Online:
Vedúci oddelenia:
Ivan Piovarči+421 2 4959 6667 / 6435
Vedúci príloh:
Užitočná Pravda:
Dorota Hudecová+421 2 4959 6712 / 6811
Komerčné prílohy:
Dorota Hudecová+421 2 4959 6712 / 6811
Radovan Krčmárik+421 2 4959 6712 / 6814
Pravda TV magazín:
Katarína Sedláková+421 2 4959 6836 / 6685
Varecha:
Dorota Hudecová+421 2 4959 6712 / 6811
Víkend:
Miroslav Čaplovič+421 2 4959 6720 / 6722
Dobré zdravie:
Bianka Stuppacherová+421 2 4959 6685 / 6836
Kultúra:
Katarína Sedláková+421 2 4959 6836 / 6685
Krížovky:
Zora Handzová+421 2 4959 6813

Predplatné

Predplatné
Príjem predplatného:
+421 2 4959 6272
+421 2 4959 6959

Informácie o klube
Manažérka Klubu Pravda:
Michaela Latková+421 2 4959 6322